Privacy beleid

PRIVACY VERKLARING

hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze werkzaamheden ontvangen.

Onze dienstverlening
Wij geven advies over:

 • verzekeringen

 • financieringen

 • uw kennis van geldzaken,

 • uw financiële situatie,

 • uw wensen en behoeften en

 • uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten of producten van ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een advies, een verzekering of een hypotheek. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of als wij een overeenkomst voor u uitvoeren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties. Dat zijn bijvoorbeeld verzekeraars, serviceproviders, geldverstrekkers, banken, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen. Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig:

 • om een offerte uit te brengen,

 • om een overeenkomst (verzekering, pensioen of hypotheek) met u te sluiten,

 • om een overeenkomst uit te voeren.

  Voorbeelden:

 • Verzekeraars, serviceproviders en geldverstrekkers hebben uw gegevens nodig om een offerte op te stellen en een overeenkomst uit te voeren.

 • Expertisebureaus gebruiken bijvoorbeeld uw contactgegevens en woongegevens om de waarde van uw woning te kunnen taxeren.

 • Arbeidsdeskundigen gebruiken uw contactgegevens om bij een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u op te nemen.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

2. Website en marketing

Bijdevaate Verzekeringen B.V. heeft de website www.bijdevaate.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die deze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem. Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening. Of om de relatie met u te onderhouden en te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om u te informeren over financiële of fiscale veranderingen, nieuwe producten, relevante geldzaken en onze diensten.

3. Beveiliging

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

4. Uw rechten

Als u klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt u ons via gegevensbescherming@bijdevaate.nl vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie van ons wilt over onze producten en diensten, dan kunt u dit via verzekeringen@bijdevaate.nl doorgeven. U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons. Hebt u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefoonnummer 0900-2001201. Wij zijn daar bekend onder nummer meldingsnummer FG001885.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren, bewaren wij minimaal 20 jaar na het einde van een verzekering of hypotheek.

6. Nieuwsbrief en contactformulier

Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze diensten en over relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

7. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

8. Contactgegevens

Hebt u vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, de heer F.Eekman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0111-453105 of 06-53131527, op het kantooradres van Bijdevaate Verzekeringen B.V. (Grachtweg 23 4301 KJ Zierikzee), via het e-mailadres gegevensbescherming@bijdevaate.nl of via onze website www.bijdevaate.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. U vindt op deze website steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

 

inzage in uw gegevens vragen

inzage gegevens opvragen

Wilt u inzage in de gegevens? U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via telefoonnummer 0111-453105.  U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het gebruik van uw persoonsgegevens staat vermeld in ons privacybeleid.