Bijdevaate Verzekeringen

Bij Bijdevaate Verzekeringen profiteert u niet alleen van de betrokkenheid van een regionaal kantoor maar ook van gedreven professionals. Al onze medewerkers beschikken minimaal over de vereiste diploma’s. Wij hebben een vergunning van de AFM, ons volmachtbedrijf Bijdevaate Assuradeuren is  lid van de beroepsorganisatie NVGA, we zijn aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening en onze hypotheekadviseurs zijn ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs.

Ongebonden selectieve bemiddeling
Wij hebben ervoor gekozen om ons advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren. In uw belang.

Ongebonden
Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil zeggen, dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om te bemiddelen in de producten van een bepaalde aanbieder (verzekeraar). Nederland telt een groot aantal aanbieders op het gebied van financiële diensten. Wij selecteren periodiek voor u die aanbieders die naar ons oordeel de beste prijs-prestatie-verhouding leveren. Op uw verzoek verstrekken wij u graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken.

Selectief
Selectief omdat we voor schadeverzekeringen gebruik maken van de volmachten van het aan ons gelieerde volmachtbedrijf Bijdevaate Assuradeuren B.V.

Bijdevaate Assuradeuren heeft als gevolmachtigd agent de bevoegdheid ('volmacht') om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Dankzij deze volmacht(en) kan Bijdevaate Assuradeuren de klant snel, flexibel, gericht en met een scherpe prijs van dienst zijn. 
Bij gelijkwaardige producten geven wij daarom de voorkeur aan een product dat ondergebracht kan worden in de volmacht van Bijdevaate Assuradeuren.

Bijdevaate Assuradeuren
Bijdevaate Assuradeuren en Bijdevaate Verzekeringen zijn ondergebracht in verschillende rechtspersonen. 
Om in geval van een conflicterende situatie een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van gevolmachtigde of bemiddelaar te bewerkstelligen, hanteren wij de interne procedure ‘beleid conflicterende situaties’.

Meer informatie over ons volmacht bedrijf kunt u vinden op www.bijdevaateassuradeuren.nl

Bijdevaate heeft als enige assurantietussenpersoon op Schouwen-Duiveland een agentschap voor de ZLM.