Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Bijdevaate Verzekeringen BV
Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?

Onder consumentenfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd. 
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s. 
 • Meer claimen dan de geleden schade. 
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een andere toedrachtomschrijving.

Hoe wordt fraude opgespoord?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde systemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • Verzekeraars verzamelen schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een algemene database, die de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen kan de verzekeraar treffen bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan kan de verzekeraar een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald -teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht. 
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst. 
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst. 
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd bij Bijdevaate Verzekeringen BV

Premies worden onder andere bepaald aan de hand van schadestatistieken. Via uw premie betaalt u dus mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.