Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Bijdevaate Verzekeringen BV
versie 14 dd 1 oktober 2020

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet Financieel Toezicht verstrekken wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden.

Algemene gegevens

naam: Bij de Vaate Verzekeringen BV
postadres: postbus 26 4300 AA  ZIERIKZEE
e-mail: verzekeringen@bijdevaate.nl
website: www.bijdevaate.nl
KvK: 22040854
IBAN: NL70 ABNA 0464 3856 36
BIC ABNANL2A

 

Bezoekadressen en telefoonnummers

Zierikzee Grachtweg 23                       ☎ 0111-453100
  4301 KJ  
Middelharnis  Langeweg 48 ☎ 0187-483399
  3241 KA  
Zevenbergen  Pastoor van Kessellaan 3 - 2a ☎ 0168-324300
  4761 BH  

Openingstijden

Onze kantoren zijn op werkdagen geopend

van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12004652.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • particuliere en zakelijke schadeverzekeringen
 • inkomensverzekeringen
 • vermogen
 • hypothecair krediet
 • consumptief krediet
 • zorgverzekeringen
 • elektronisch geld
 • betaalrekeningen
 • spaarrekeningen

en om te adviseren over

 • deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Hebt u een klacht?
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het financiële klachteninstituut KiFiD:  tel. 070-333 8 999 of  www.kifid.nl
Ons kantoor is bij KiFiD aangesloten onder nummer 300.002110

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeurmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden
1. op basis van provisie

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen.

2. op basis van declaratie

Voor sommige van onze diensten kunt u een vergoeding verschuldigd zijn op basis van een vast bedrag en/of een uurtarief. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

PRIVACY VERKLARING

hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze werkzaamheden ontvangen.

Onze dienstverlening
Wij geven advies over:

 • verzekeringen

 • financieringen

 • uw kennis van geldzaken,

 • uw financiële situatie,

 • uw wensen en behoeften en

 • uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten of producten van ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een advies, een verzekering of een hypotheek. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of als wij een overeenkomst voor u uitvoeren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties. Dat zijn bijvoorbeeld verzekeraars, serviceproviders, geldverstrekkers, banken, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen. Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig:

 • om een offerte uit te brengen,

 • om een overeenkomst (verzekering, pensioen of hypotheek) met u te sluiten,

 • om een overeenkomst uit te voeren.

  Voorbeelden:

 • Verzekeraars, serviceproviders en geldverstrekkers hebben uw gegevens nodig om een offerte op te stellen en een overeenkomst uit te voeren.

 • Expertisebureaus gebruiken bijvoorbeeld uw contactgegevens en woongegevens om de waarde van uw woning te kunnen taxeren.

 • Arbeidsdeskundigen gebruiken uw contactgegevens om bij een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u op te nemen.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

2. Website en marketing

Bijdevaate Verzekeringen B.V. heeft de website www.bijdevaate.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die deze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem. Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening. Of om de relatie met u te onderhouden en te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om u te informeren over financiële of fiscale veranderingen, nieuwe producten, relevante geldzaken en onze diensten.

3. Beveiliging

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

4. Uw rechten

Als u klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt u ons via gegevensbescherming@bijdevaate.nl vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie van ons wilt over onze producten en diensten, dan kunt u dit via verzekeringen@bijdevaate.nl doorgeven. U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons. Hebt u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefoonnummer 0900-2001201. Wij zijn daar bekend onder nummer meldingsnummer FG001885.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen voor de werkzaamheden die wij voor uitvoeren, bewaren wij tot minimaal twintig jaar nadat een verzekering of hypotheek stopt.

6. Nieuwsbrief en contactformulier

Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze diensten en over relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

7. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

8. Contactgegevens

Hebt u vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, de heer F.Eekman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0111-453105 of 06-53131527, op het kantooradres van Bijdevaate Verzekeringen BV (Grachtweg 23 4301 KJ Zierikzee), via het e-mailadres gegevensbescherming@bijdevaate.nl of via onze website www.bijdevaate.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. U vindt op onze website www.bijdevaate.nl steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.