Dienstenwijzer

Dienstenwijzer
Wet financiële dienstverlening
Versie 10 d.d. 1 januari 2017 

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet Financieel Toezicht verstrekken wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden.

Algemene gegevens

naam: Bij de Vaate Verzekeringen B.V.
postadres: postbus26 4300 AA  ZIERIKZEE
e-mail: verzekeringen@bijdevaate.nl
website: www.bijdevaate.nl
KvK: 22040854
IBAN: NL70 ABNA 0464 3856 36
BIC ABNANL2A

 

Bezoekadressen en telefoonnummers

Zierikzee Grachtweg 23                       ☎0111-453100
  4301 KJ  
Middelharnis   Langeweg 48 ☎0187-483399
  3241 KA  
Zevenbergen  Neerhofstraat 8 ☎0168-324300
   4761 BM  

Openingstijden

Onze kantoren zijn op werkdagen geopend

van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12004652.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoons-gegevens (CBP) onder meldingsnummer 1145223.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • particuliere en zakelijke schadeverzekeringen
  • inkomensverzekeringen
  • vermogen
  • hypothecair krediet
  • consumptief krediet
  • zorgverzekeringen
  • elektronisch geld
  • betaalrekeningen
  • spaarrekeningen

en om te adviseren over

  • deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Hebt u een klacht?
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden , dan vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het financiële klachteninstituut KiFiD:  tel. 070-333 8 999 of  www.kifid.nl
Ons kantoor is bij KiFiD aangesloten onder nummer 300.002110

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Aandeelhouders
ZLM is een van de aandeelhouders van ons kantoor. Deze relatie bestaat uitsluitend op bedrijfsorganisatorisch gebied. Er bestaat geen enkele schriftelijke of mondelinge overeenkomst, waaruit de verplichting voortvloeit verzekeringen en andere financiële voorzieningen bij betreffende verzekeraar onder te brengen.
Daarnaast is ook onze directeur en een van onze medewerkers aandeelhouder. Onze aandeelhouders hebben op geen enkele wijze invloed op ons advies aan u.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hier-bij werken wij met een aantal voorkeurmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden
1. op basis van provisie

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen.

2. op basis van declaratie

Voor sommige van onze diensten kunt u een vergoeding verschuldigd zijn op basis van een vast bedrag en/of een uurtarief. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.